Your location:Home > 客户案例
Contact Us

Guangzhou Jingxin Machinery Equipment Co.Ltd.

TEL: +86 20 34121449

Fax: +86 20 34121449

URL:http://www.gzcore.com

Email: zhongxin@gzcore.com

Address: No.1, Xingying technology park, 313 Jinxin avenue, Panyu District, Guangzhou, Guangdong Province, China.

Service hotline: 13922751384